Helheten är större än summan av delarna
AB Helheten är mer än bara ett företagsnamn; det är en beskrivning av vår företagsgrupp med en ambition om att uppnå en sammansvetsad enhet med företag som tillsammans kommer nå nya höjder och utvecklas ihop.
Vi samlar passionerade yrkesverksamma entreprenörer som strävar efter att stödja och hjälpa varandra, och där vi tror att det som är bra för den enskilda är bra för helheten.

Vi har våra rötter djupt förankrade inom sotning och brandskyddskontroll, men som en del av AB Helheten är vi allt annat än stillastående. Vår koncern är dynamisk och framåtsyftande, och vi fortsätter att utvecklas och ta stora kliv framåt med en entreprenörsanda som genomsyrar allt vi gör.


AB Helheten är mer än bara en företagsgrupp. Det är en gemenskap av engagerade och aktiva yrkesverksamma som är villiga att stå upp för varandra och erbjuda stöd när det behövs.
Genom denna samarbetsanda bygger vi upp en stark och sammanhållen grupp där varje medlem bidrar till helhetens framgång.


Vår koncern är ständigt på jakt efter nya och spännande möjligheter. Vi välkomnar nya företag att bli en del av AB Helheten, där de kan dra nytta av vår kollektiva erfarenhet och resurser. Vi tror att genom att växa tillsammans kan vi skapa en företagsgrupp som är större än summan av sina delar.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om oss!